Kullanım Koşulları ve Gizlilik

ZWILLING J.A. HENCKELS İnternet Sitesi Telif Hakları, Kullanım Koşulları ve Gizlilik

A. TELİF HAKLARI

www.zwilling.com.tr adresinde faaliyet gösteren işbu internet sitesinin ("İnternet Sitesi") tüm tasarım ve içeriği ZWILLING INTERNATIONAL GMBH ve onun Türkiye'deki %100 iştiraki olan ZWILLING J.A. HENCKELS MUTFAK VE GÜZELLİK ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (ikisi birlikte "ZWILLING") tarafından oluşturulmuştur. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca İnternet Sitesi'nin tasarım ve tüm içeriği "eser" olarak nitelendirilmekte olup, bu eser üzerindeki mülkiyet dâhil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere tüm mali, yararlanma, kullandırma ve devir hakları münhasıran ZWILLING'e aittir. ZWILLING'in söz konusu hakları kısmen dahi olsa ihlal eden herkese karşı yasal başvuru hakları saklıdır.

B. KULLANIM KOŞULLARI ve GİZLİLİK

İşbu İnternet Sitesi'ne giren, sitede gezinen ve/veya siteyi herhangi bir şekilde kullanan her bir kişi ("Kullanıcı") aşağıdaki koşulları kayıtsız ve şartsız olarak kabul etmiş sayılır. Bu koşulları kabul etmeyen hiçbir kişi İnternet Sitesi'ni hiçbir şekilde kullanamaz. Her bir Kullanıcı aşağıdaki koşulları okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve işbu koşullar ve ilgili tüm kanun ve diğer hukuki düzenlemelerle bağlı olduğunu kabul eder. Kullanıcı, İnternet Sitesi'ni bir işletme adına kullanıyorsa söz konusu işletme de aşağıdaki koşullarla Kullanıcı ile aynı şekilde bağlı sayılır.

 1. İnternet Sitesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. ZWILLING, doğru ve kesin bilgi temin etmek için makul çaba sarf etmiş olmakla beraber, İnternet Sitesi'nde bulunan bilgilerin doğruluğunu, tamlığını, yeterliliğini veya güncelliğini kısmen dahi olsa taahhüt etmemektedir. İnternet Sitesi'nde veya site üzerinden verilen bağlantılarda yer alan bilgilerin kullanımından doğan riskler sadece bu bilgileri kullananlara aittir. İnternet Sitesi'nin kullanımından doğan veya ileride doğabilecek her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı ZWILLING'in, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve ZWILLING'in bu kapsamda yetkilendirdiği kişi veya kuruluşların hiçbir hukuki, idari ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
 2. ZWILLING, işbu İnternet Sitesi aracılığıyla gizli veya mülkiyeti başkalarına ait bilgi elde etmek amacında değildir. Bu nedenle ZWILLING, kendisine gönderilen her türlü bilgiyi "Gizli Olmayan Bilgi" olarak değerlendirecektir.
 3. Kullanıcılar, İnternet Sitesi'ndeki bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. İnternet Sitesi'ndeki herhangi bir unsurun ZWILLING'in yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi ve yapılmasının kolaylaştırılması kesinlikle yasaktır.
 4. ZWILLING, İnternet Sitesi'nde bilgi sağlamak suretiyle hiçbir lisans, telif hakkı, patent ve sair fikri mülkiyet hakkı vermiş veya vermeyi teklif etmiş olmaz.
 5. İnternet Sitesi aracılığıyla ulaşılacak başka internet siteleri ile ilgili olarak da ZWILLING hiçbir taahhüt veya beyanda bulunmamaktadır. İnternet Sitesi dışında bulunan internet siteleri, ZWILLING'in logosu olsa bile, ZWILLING'in işbu İnternet Sitesi'nden bağımsız olup, bu sitelerin içeriği üzerinde ZWILLING'in hiçbir kontrolü bulunmamaktadır. ZWILLING, İnternet Sitesi'ne giriş yapılmasını sağlayan başka internet sitelerinin içeriğiyle ilgili olarak da ZWILLING hiçbir taahhüt veya beyanda bulunmamaktadır ve herhangi bir internet sitesinden İnternet Sitesi'ne yapılan bağlantılar (linkler) ZWILLING'in yazılı iznine tabidir.
 6. ZWILLING'in, İnternet Sitesi'nin kullanımı sırasında Kullanıcı'nın cihazına bulaşabilecek virüslerden, solucanlardan, truva atlarından (trojan) ve diğer tahrip edici nitelikteki öğeler nedeniyle herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Virüsler, solucan, truva atları (trojan) ve diğer tahrip edici nitelikteki öğelere karşı gerekli tedbirleri almak tamamıyla Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.
 7. ZWILLING, İnternet Sitesi veya hiper bağlantılı diğer bir internet sitesinin kullanılması sonucunda doğacak (kâr/iş/sözleşme kaybı, işin aksaması, bilgi işlem sistemlerindeki program veya başka verilerin kaybı da dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan ötürü, bu türdeki zarar ihtimalleri kendisine açıkça haber verilmiş olsa bile, hiç kimseye karşı ve hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 8. ZWILLING, işbu koşulları dilediği zaman, tek taraflı olarak, kısmen veya tamamen değiştirebilir. ZWILLING herhangi bir güncelleme veya değiştirme öncesinde İnternet Sitesi kullanıcılarını bilgilendirmekle yükümlü değildir. İnternet Sitesi'ni kullanmak bu türden değişikliklerin tamamen ve kayıtsız şartsız kabul edildiği anlamına gelecektir.
 9. Kullanıcı, İnternet Sitesi'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanamaz ve ZWILLING'in veya kiralanan sunucunun teknik altyapısı üzerine makul olmayan, olağan kullanım harici veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapamaz.
 10. ZWILLING, İnternet Sitesi'nin aralıksız ve/veya hatasız bir şekilde çalışacağını veya faaliyette bulunacağını garanti etmediği gibi, işbu İnternet Sitesi'nin veya kiralanan sunucunun virüs ve diğer zararlı kodlardan arınmış olacağını da garanti etmez.
 11. İşbu şartlar ZWILLING ile Kullanıcı arasındaki ilişkiyi denetlemekte olup, herhangi bir üçüncü şahıs lehine hiçbir hak doğurmaz.
 12. Herhangi bir Kullanıcı'nın işbu şartlara kısmen veya tamamen uymaması halinde ZWILLING'in derhal işlem yapmaması daha sonra da yapmayacağı anlamına gelmez, dolayısıyla ZWILLING derhal işlem yapmayarak hiçbir hakkından kısmen dahi olsa feragat etmiş olmaz.
 13. İşbu koşullardan herhangi biri geçersiz hale gelirse bu, diğer hiçbir koşulun geçerliliğini etkilemez.
 14. İnternet Sitesi'nin kullanımı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, kullanımdan kaynaklanan her türlü ihtilafı çözmeye İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

ZWILLING INTERNATIONAL GMBH. Tüm hakları saklıdır.